Börzsöny Múzeum

 • Börzsöny Múzeum
 • Börzsöny Múzeum
 • 2628 Szob , Szent László 12

  Múzeumtörténet

  A múzeum története valójában nem is hivatalos megalakulásával kezdődött. Az 1930-as években már tervszerű régészeti feltáró munka folyt Szob területén. A nagymarosi Polgári Iskola tanára, Horváth Adolf János fáradtságot nem kímélve, kutatási szenvedéllyel, diákjai segítségével rendszeresen ásta a területet. Feljegyzéseket, rajzokat, térképeket készített.

  A köztiszteletnek örvendő tanár 1945-ben meghalt, munkásságát Laczus Géza tanító folytatta. A Nemzeti Múzeum megbízott leletmentőjeként számos régészeti anyagot óvott meg a pusztulástól. Tanítványaiból szervezett hírszolgálata jól működött, minden építési munkáról értesült. A szaporodó leletanyag múzeum alapítására serkentette. Többszöri kérésére és szorgos munkájára felfigyelve a helyi szervezetek foglalkozni kezdtek a szobi múzeum alapításának ügyével. Lelkes támogatót találtak a Járási Könyvtár vezetőjen Katona Viktor személyében. A múzeum létesítésére 1960. május 12-én a Hazafias Népfront, az MSZMP Járási Bizottsága és a Járási Tanács határozata értelmében "előkészítő bizottság" alakult.

  Pest Megyei Tanács VB. Művelődési Osztálya és a Művelődésügyi Minisztérium Múzeumi Főosztálya támogatásával 1960. szeptember 20-án, 571/1950. számon megszületett a működési engedély. Támogatólag közreműködött a Magyar Nemzeti Múzeum és a Néprajzi Múzeum is. A Járási Tanács kezelésében létrejött tehát a Börzsöny Múzeum, vezetésével Katona Viktort bízták meg. A Járási Tanács épületének folyosóján, hat megvilágított tárlóban nyílt meg a kiállítás, az említett két lelkes pedagógus hosszú évek alatt végzett önzetlen munkája gyümölcseként.

  Ettől kezdve közügy lett a múzeum. A helyi vezetők hivatalos vendégeiknek büszkén mutogatták a tárlókat. Megindult a tudományos munka, ásatások folytak, néprajzi anyagot, természettudományi anyagot gyűjtöttek, numizmatikai anyag került a múzeum tulajdonába. 1962. december 1-től -  a távozó Katona Viktor után -  Laczus Gézát nevezték ki vezetőnek. 1963. január 1-től a múzeum a Pest megyei Múzeumok Igazgatósága kezelésébe került. Gyűjtőterülete az Ipolyvölgye, a Dunakanyar és a Börzsöny hegység.

  Az egyre gyarapodó tárgyi anyag megfelelő elhelyezésére 1968-ban a helyi és megyei szervek összefogásából  vásároltak meg az épületet, melynek belső átalakítása után 1968. augusztus 30-án megnyílt az  új múzeum.

  1972-ben természettudományi anyaggal bővült az állandó kiállítás, melyet 1995-ben felújítottak.

  1976-ban, Laczus Géza halála után özvegyét bízták meg a múzeum vezetésével. 1977-ben a tetőtérben a néprajzi anyagnak raktárt alakítottak ki. Ebben az évben felújították az állandó kiállításokat is. Az emeleti teremben képzőművészeti kiállítást rendeztek és lehetőség nyílt előadások, vetítések, előadóestek megrendezésére is. A múzeum udvarán zenei rendezvényekre került sor.

  Mára a  környék idegenforgalmi célállomása lett a múzeum, melynek  meglátogatását célszerű összekötni egy hangulatos kisvonatozással a 2009. nyarán elindult Szob-Márianosztra szakaszon.

  Iratkozz fel hírlevelünkre